Somdej Pra Bhuddhachara Toh Prohmarangsri 圣僧 阿占多

Somdej Pra Bhuddhachara Toh Prohmarangsri 圣僧 阿占多

2010年8月21日星期六

katha Hoon Pa Yong

Luang Phor Mug , Wat Kao Lek

Ma A U

Si Wa Pong Ma

Ci Tang Ma Ni Ma Mat

Tak Nak Poh Kang

Tuk Sak Ma NiLuang Phor Chang

Soh Sa Ah Ni

Soh Sa Ah Ni

Sa Ah Ni So

Ah Soh Ah Soh Ni Ni

Sa Ah Soh Ni

Soh Ah Soh Ah

Ni Soh Sa Ah

Ah Ni Soh Sa

Sah Mah Su    x5Luang Phor Dum, Wat Santithum

Ah Tan Nang Su Cha Si Ah Ah Tan Nang Ma Ha MokaliLuang Phor Tuk Sut (Prasut), Wait Nai Tao

Puttang Maha Alatananang Atitanang,

Puttang Maha Prasitimay,

Tammang Maha Alatananang Atitanang,

Tammang Maha Prasitimay,

Sangkang Maha Alatananang Atitanang,

Sangkang Maha Prasitimay

没有评论:

发表评论