Somdej Pra Bhuddhachara Toh Prohmarangsri 圣僧 阿占多

Somdej Pra Bhuddhachara Toh Prohmarangsri 圣僧 阿占多

2010年8月19日星期四

Katha

NANG KWAK GATHA


Omm Pu Chao Kaow Keao Mi-Look Sau Khun Diao

Ci wa Nang KwakChaiHin Chai Rak ,Yin hen Yin Tak Pa Ku Pai Kar

Teng Meng Man Kar Hua Wen Ketai Sen Tar Nan

Sam Ren Krab Pan, Ren Pian Set-Ti

Sam Pee Ren bian Sam Pau Thong

Phra Suk Teh Ka Khun Diao (3X)

没有评论:

发表评论